Welcome Party 2015


Author: wendongcai

Saturday, July 11, 2015

Figure

Saturday, July 11, 2015

Party on 11, July 2015 for new members (Zhenxin, Qinlong, Wang Jiabin, Moriyama, Takashi and our new lab manger Kyoko.)